Chalecos y portadores de placas

Speciální odhozová vesta GV 471

Nosič plátů s odhozovým systémem GN 750