Gilets et port-plaques

Speciální odhozová vesta GV 471

Nosič plátů s odhozovým systémem GN 750