Balistické normy

Společnost GARED s.r.o. vyrábí široké spektrum balistických vložek a balistických panelů, které jsou certifikovány v akreditovaných zkušebnách.

Americká norma (NIJ STD 0101.04)

NIJ STD 0101.04

Tato norma je mezinárodně uznávanou normou pro testování a zatřídění ochranných vest. Je charakterizována šesti úrovněmi odolnosti, čtyřmi pro měkké vesty a dvěma pro vesty s přídavnými tvrdými panely. Norma povoluje maximální hodnotu trauma efektu ve výši 44 mm bez omezení pro vesty pro skryté nebo vnější nošení. Hodnota objemu vtisku v plastelínovém bloku není definována.

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.04

Úroveň odolnosti Dílčí úroveň Odolnost vůči střelám Hmotnost [g] Minimální rychlost [m/s]
I 1 .22 LR LRN 2,6 329
2 380 ACP FMJ RN 6,2 322
IIA 1 9 mm FMJ* 8,0 341
2 40 S & W FMJ 11,7 322
II 1 9 mm FMJ RN 8,0 367
2 357 Mag JSP 10,2 436
IIIA 1 9 mm FMJ RN 8,2 436
2 44 Mag SJHP 15,6 436
III 1 7.62 mm NATO FMJ 9,6 847
IV 1 30 kalibr M2 AP 10,8 878

 
Americká norma (NIJ STD 0101.06)

NIJ STD 0101.06

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.06
Americká norma (NIJ STD 0106.01)

NIJ STD 0106.01

 Balistická norma pro neprůstřelné přilby dle normy NIJ STD 0106.01

Úroveň odolnosti Dílčí úroveň Odolnost vůči střelám Hmotnost [g] Referenční rychlost [m/s] Střelecká vzdálenost Maximální deformace BFS
IIA 1 9 mm FMJ* 8,0 373 5m 44 mm
2 40 S & W FMJ 11,7 352 5m 44 mm
II 1 9 mm FMJ RN 8,0 398 5m 44 mm
2 357 Mag JSP 10,2 436 5m 44 mm
IIIA 1 9 mm FMJ RN 8,2 448 5m 44 mm
2 44 Mag SJHP 15,6 436 5m 44 mm
III 1 7.62 mm NATO FMJ 9,6 847 15m 44 mm
IV 1 30 kalibr M2 AP 10,8 878 15m 44 mmAmerická norma (NIJ STD 0108.01)

NIJ STD 0108.01

 Balistická norma odolnosti ochraných materiálů dle normy NIJ STD 0108.01

Úroveň odolnosti Dílčí úroveň Odolnost vůči střelám Hmotnost [g] Doporučená délka hlavně Referenční rychlost Vyžadované zásahy
I 1 22 LRHV Lead 2,6 15 - 16.5cm 320 ± 12m/s 5
2 38 Special RN Lead 10,2 15 - 16.5cm 259 ± 15m/s 5
IIA 1 357 Magnum JSP 10,2 10 - 12cm 381± 15m/s 5
2 9mm FMJ 8,0 10 - 12cm 332± 12m/s 5
II 1 357 Magnum JSP 10,2 15 - 16.5cm 425± 15m/s 5
2 9mm FMJ 8,0 10 - 12cm 358± 12m/s 5
IIIA 1 44 Magnum Lead SWC Gas Checked 15,55 14 - 16cm 426± 15m/s 5
2 9mm FMJ 8,0 24 - 26cm 426± 15m/s 5
III 1 7.62mm 308
Winchester FMJ
9,7 56cm 838± 15m/s 5
IV 1 30-06AP 10,8 56cm 868± 15m/s 1Česká norma (ČSN 39 5360)

ČSN 39 5360

Jedná se o časově nejmladší normu pro zatřídění a testování nejen balistických ochranách pomůcek ale i nejtvrdší mezinárodní normu z hlediska splnitelnosti požadovaných parametrů. Podle tohoto standartu je dovolena maximální hodnota trauma ve výši 25 mm a to bez rozlišení zda se jedná o vestu skrytě nebo neskrytě nošenou. Dalším parametrem, který je požadován je max. objem vzniklého vtisku a to 8 ml. Tomuto objemu přísluší maximální hloubka traumatu do 2 mm.

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky podle normy ČSN 39 5360

Úroveň odolnosti Střelivo Typ střely Rychlost [m/s] Hmotnost střely [g]
1 .22 LR Pb / O 300 ± 10 2,6
2 9 mm Luger CP / Pbj / O 410 ± 10 8
2 CZ 7,62 x 25 CP / Pbj / O 470 ± 10 5,5
3 .357 Magnum CP / Pbj / KK 430 ± 10 10,2
3 CZ 9 mm Luger CP / Fej / O 440 ± 10 6,45
4 .44 Magnum CP / Pbj / KK 440 ± 10 15,6
4 CZ 7,62 x 25 CP / Fej / O 550 ± 10 5,5
5 .223 Rem. CP / Pbj 920 ± 10 4
5 CZ 7,62 x 39 CP / Fej 710 ± 10 8
6 7,62 x 51 CP / Pbj 830 ± 10 9,5
6 CZ .223 Rem. CP / Fej 950 ± 10 3,95
7 7,62 x 51 CP / Fej 820 ± 10 9,8
7 CZ 7,62 x 54 R CP / Fej 860 ± 10 9,75

 
NATO norma (STANAG 2920)

STANAG 2920

STANAG 2920 (Balistická zkušební metoda pro osobní pancéřové materiály a bojové oděvy) se používá k měření schopnosti materiálů zastavit střepiny a šrapnely. Tato měřicí technika byla původně vyvinuta pro neprůstřelné vesty, ale nyní se používá obecně ve všech situacích, kdy jde především o střepiny.

Zkoušky podle normy STANAG 2920 se provádějí tak, že se na zkušební vzorek vystřelují projektily simulující střepiny (Fragment Simulating Projectiles) různou rychlostí, přičemž se měří rychlost každého projektilu. Změnou rychlostí lze po několika výstřelech získat odhad balistické meze, což je rychlost, ktdy do materiálu prorazí střepina.

Bojové jednotky zřídkakdy utrpí zranění nebo smrtelné následky střel, ale jsou vystaveny vysokému riziku primární (přímé) a sekundární (environmentální) fragmentace. Uvádí se ve fragmentačních úrovní F, jejichž výkonnost se měří hodnotou V50.

Balistická ochrana a pancéřování podle normy STANAG 2920

 Úroveň fragmentů F1 F2 F3 F4 F5 F6
Minimální tříštivost V50* m/s 400 450 500 550 600 650Ostatní normy

Zkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní ČSN 39 5360:2000

Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky bodných zbraní.

Úroveň odolnosti Hmotnost tělesa [kg] Dopadová energie [J] Výška pádu [m]
TON-I 2,6 65 ± 1 2,55
TON-II 2,6 65 ± 1 2,55
TON-III 2,6 35 ± 1 1,36Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.

Rozšířené rozdělení oodolností balistických panelů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III dle NIJ STD 0101.04.

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám
III.+ 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6)
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 (M80)
III.++ 7,62 x 54 MSC
5,45 x 39 API
7,62 x 39 API BZOdolnost balistických štítů dle výrobce GARED s.r.o.

Rozšířené rozdělení oodolností balistických štítů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III.

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám
III.+ 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6)
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 FMJ (M80)
III.++ 7,62 x 54 MSC
5,45 x 39 API
7,62 x 39 API BZZkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní NIJ 0115.00

Úroveň odolnosti “E1” [J] “E2” [J]
1 24 ± 0.50 36 ± 0.60
2 33 ± 0.60 50 ± 0.70
3 43 ± 0.60 65 ± 0.80