Balistické normy

Společnost GARED s.r.o. vyrábí široké spektrum balistických vložek a balistických panelů, které jsou certifikovány v akreditovaných zkušebnách.

Americká norma (NIJ STD 0101.04)

NIJ STD 0101.04

Tato norma je mezinárodně uznávanou normou pro testování a zatřídění ochranných vest. Je charakterizována šesti úrovněmi odolnosti, čtyřmi pro měkké vesty a dvěmi pro vesty s přídavnými tvrdými panely. Norma povoluje maximální hloubku vtisku / BFD (Back Face Deformation - deformace zadní strany) ve výši 44 mm bez omezení pro vesty pro skryté nebo vnější nošení. Hodnota objemu vtisku v plastelínovém bloku není definována.

V rámci zvýšení ochrany uživatele vyrábíme naše tvrdé balistické panely úrovně III také nad rámec normy a to se značením III.+ a III.++ viz "Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o."

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.04

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám m[g] v[m/s] SV[m]
I 1   .22 LR LRN 2,6 329 ± 9 5
2 .380 ACP FMJ RN 6,2 322 ± 9 5
IIA 1 9 mm FMJ RN 8,0 341 ± 9 5
2 40 S&W FMJ RN 11,7 322 ± 9 5
II 1 9 mm FMJ RN 8,0 367 ± 9 5
2 .357 Mag JSP 10,2 436 ± 9 5
IIIA 1 9 mm FMJ RN 8,0 436 ± 9 5
2 44 Mag JHP 15,6 436 ± 9 5
III 1 7.62 mm NATO FMJ 9,6 848 ± 9 15
IV 1 .30 caliber M2 AP 10,8 878 ± 9 15

LRN - Lead Round Nose (olověná střela s oblou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s plochou špičkou) | JHP - Jacketed Hollow Point (poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost|  SV - střelecká vzdálenost
Americká norma (NIJ STD 0101.06)

NIJ STD 0101.06

Tato norma z roku 2008 rozšiřuje nároky na testování normy NIJ STD 0101.04 a to jak měkké, tak tvrdé balistiky. Například zavádí testování na odolnost vůči vnějším podmínkám, rozšiřuje počet testovaných vzorků, zavádí nové střelovo a mnohé další. BFD ve výši 44 mm zůstalo zachováno.

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky dle normy NIJ STD 0101.06

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám m[g] v[m/s] SV[m]
IIA 1 9 mm FMJ RN 8,0 373  ± 9 5
2 .40 S & W FMJ 11,7 352  ± 9 5
II 1 9 mm FMJ RN 8,0 398  ± 9 5
2 .357 Mag JSP 10,2 436  ± 9 5
IIIA 1 .357 SIG FMJ FN 8,2 448  ± 9 5
2 .44 Mag JHP 15,6 436  ± 9 5
III 1 7.62 mm NATO FMJ 9,6 847  ± 9 15
IV 1 .30 calibre M2 AP 10,8 878  ± 9 15

FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | RN - Round Nosed (ogivální trvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s měkkou špičkou) | FN - Flat Nose (plochá špička) | JHP - Jacketed Hollow Point (poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost | SV - střelecká vzdálenost
Americká norma (NIJ STD 0106.01)

NIJ STD 0106.01

Tato norma pochází z roku 1981 a je lehké si jí kvůli přesmyšce splést s normou pro testování měkkých a tvrdých balistických vest - NIJ 0101.06. Norma je dnes již zastaralá, což je důvod, proč se testuje "nad rámec" normy či se splňují rámce norem, které původně nejsou určené k testování balistickcýh přileb. I proto často můžete narazit například na spojení s normou STANAG 2920 měřící odolnost vůči fragmentům a střepinám nebo ve spojení s dříve zmíněnou normou NIJ 0101.06 či NIJ 0101.04.

 Balistická norma pro balistické přilby dle normy NIJ-STD-0106.01
Americká norma (NIJ STD 0108.01)

NIJ STD 0108.01

 Balistická norma odolnosti ochraných materiálů dle normy NIJ STD 0108.01

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám m[g] v[m/s]
I 1   22 LRHV L 2,6 320 ± 12
2 38 Special RN L 10,2 259 ± 15
IIA 1 357 Magnum JSP 10,2 381 ± 15
2 9mm FMJ 8,0 332 ± 12
II 1 357 Magnum JSP 10,2 425 ± 15
2 9mm FMJ 8,0 358 ± 12
IIIA 1 44 Magnum L SWC 15,55 426 ± 15
2 9mm FMJ 8,0 426 ± 15
III 1 7.62mm 308
Winchester
FMJ 9,7 838 ± 15
IV 1 30-06 AP 10,8 868 ± 15

L - Lead (olověná střela) | RN - Round Nosed (ogivální tvar špičky střely) | JSP - Jacketed Soft Point (poloplášťová střela s měkkou špičkou) | FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) | SWC - Semiwadcutter (poloplášťová střela s plochou špičkou) | AP - Armour-piercing (průbojná střela) | v - Referenční rychlost | m - Hmotnost
Česká norma (ČSN 39 5360)

ČSN 39 5360

Podle této normy je dovolena maximální hloubka vtisku ve výši 25 mm a to bez rozlišení zda se jedná o vestu pro skryté nebo vrchní nošení. Dalším parametrem je max. objem vzniklého vtisku a to 8 ml, kterému přísluší maximální hloubka traumatu do 2 mm. Z hlediska splnitelnosti požadovaných parametrů nejen v rámci vtisku se jedná o nejtvrdší normu.

Výhodou oproti americké normě může být i předepsané testování vůči některým "východním" rážím, které jsou v našem regionu běžnější.

Balistická odolnost měkké a tvrdé balistiky podle normy ČSN 39 5360

TBO Ráže Střela    m[g] v[m/s]
1   .22 LR Pb / O 300 ± 10 2,6
2 9 mm Luger CP / Pbj / O 410 ± 10 8
2 CZ 7,62 x 25 CP / Pbj / O 470 ± 10 5,5
3 .357 Magnum CP / Pbj / KK 430 ± 10 10,2
3 CZ 9 mm Luger CP / Fej / O 440 ± 10 6,45
4 .44 Magnum CP / Pbj / KK 440 ± 10 15,6
4 CZ 7,62 x 25 CP / Fej / O 550 ± 10 5,5
5 .223 Rem. CP / Pbj 920 ± 10 4
5 CZ 7,62 x 39 CP / Fej 710 ± 10 8
6 7,62 x 51 CP / Pbj 830 ± 10 9,5
6 CZ .223 Rem. CP / Fej 950 ± 10 3,95
7 7,62 x 51 CP / Fej 820 ± 10 9,8
7 CZ 7,62 x 54 R CP / Fej 860 ± 10 9,75

Pb - Celoolověná střela (Lead Bullet) | CP - Celokovový plášť  (FMJ - Full Metal jacket) | Fej - Ocelové jádro (Steel Core) | Pbj - Olověné jádro (Lead Core) | O - Ogivální tvar špičky střely (RN - Round Nosed) | KK - Špička střely tvaru komolného kuželu (CN – Conical Nose) | TBO - Třída balistické odolnosti | v - Rychlost | m - Hmotnost
NATO norma (STANAG 2920)

STANAG 2920

Norma STANAG 2920 se používá k měření schopnosti materiálů zastavit střepiny a šrapnely. Tato měřicí technika byla původně vyvinuta pro balistické vesty, ale nyní se používá obecně ve všech situacích, kdy jde především o střepiny.

Zkoušky se provádějí tak, že se na zkušební vzorek vystřelují projektily simulující střepiny (Fragment Simulating Projectiles) různou rychlostí, přičemž se měří rychlost každého projektilu. Změnou rychlostí lze po několika výstřelech získat odhad balistické meze, což je rychlost, kdy do materiálu prorazí střepina.

Bojové jednotky zřídkakdy utrpí zranění nebo smrtelné následky střel, ale jsou vystaveny vysokému riziku primární (přímé) a sekundární (environmentální) fragmentace. Uvádí se ve fragmentačních úrovní F, jejichž výkonnost se měří hodnotou V50.

Balistická ochrana a pancéřování podle normy STANAG 2920

 Úroveň fragmentů F1 F2 F3 F4 F5 F6
Minimální tříštivost V50* m/s 400 450 500 550 600 650Ostatní normy

Zkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní ČSN 39 5360:2000

Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky bodných zbraní.

Úroveň odolnosti Hmotnost tělesa [kg] Dopadová energie [J] Výška pádu [m]
TON-I 2,6 65 ± 1 2,55
TON-II 2,6 65 ± 1 2,55
TON-III 2,6 35 ± 1 1,36Odolnost balistických panelů / plátů dle výrobce GARED s.r.o.

Rozšířené rozdělení oodolností balistických panelů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III dle NIJ STD 0101.04.

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám
III.+ 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6)
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 (M80)
III.++ 7,62 x 54 MSC
5,45 x 39 API
7,62 x 39 API BZOdolnost balistických štítů dle výrobce GARED s.r.o.

Rozšířené rozdělení oodolností balistických štítů dle výrobce GARED s.r.o., nad rámec úrovně III.

Úroveň odolnosti Odolnost vůči střelám
III.+ 5,45 x 39 FMJ (7N22, 7N6)
5,56 x 45 (M193, SS 109, M855)
7,62 x 39 FMJ (MSC)
7,62 x 51 (M80)
III.++ 7,62 x 54 MSC
5,45 x 39 API
7,62 x 39 API BZZkouška odolnosti proti účinkům bodných zbraní NIJ 0115.00

Tato norma stanovuje minimální požadavky na zkušební metody pro odolnost osobních balistických vest určených k ochraně proti hrozbám pořezání a bodnutí.

Úroveň odolnosti “E1” [J] “E2” [J]
1 24 ± 0.50 36 ± 0.60
2 33 ± 0.60 50 ± 0.70
3 43 ± 0.60 65 ± 0.80